Tájékoztató az etika és a hit- és erkölcstan oktatásáról

Tisztelt Szülő/ Törvényes Képviselő!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák minden évfolyamán meg kell szervezni az etika és a helyette választható hit-és erkölcstan-tanítást.
A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etikaoktatásban, vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.

Az etika tantárgyat az alsó tagozaton valamennyi tanítónő oktathatja. Felső tagozaton képesített pedagógusunk végzi az etika tanítását.

Iskolánkban három egyház tart hit- és erkölcstan órát, ezek: református, római katolikus, görögkatolikus.

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 182/B. § (7) pontja szerint megteheti minden tanév május 20-ig.

A változtatáshoz szükséges nyilatkozatot megtalálják iskolánk honlapján, melyet visszaküldeni szíveskedjenek (www.kinizsi-debr.sulinet.hu).

Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük.

Nyilatkozat

Piros Zoltán
intézményvezető

Beiskolázás

Kedves Szülők, Leendő Kinizsisek!

Ebben az évben nem az óvodákban, hanem az általános iskolákban kell jelentkezni a leendő első osztályosoknak.

Erről bővebb tájékoztatást itt olvashatnak:

Tájékoztató levél szülőknek

Beiskolázási körzet-tervezet

Jelentkezési lap

A kitöltött jelentkezési lapokat a következő email címre várjuk: beiskolazas@kinizsi-debr.sulinet.hu

(A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.)

Piros Zoltán
intézményvezető

Étkezés

Tisztelt Szülők!

Az étkezést későn igénylő vagy a csoportos beszedési megbízás beállításával kapcsolatban későn intézkedő szülők szeptemberi étkezési díjának rendezésére nyitva van a szülői bankkártyás felület, továbbá, 2020.09.09. -2020.09.10. és a 2020.09.14 – 2020.09.15. napokon az UNOK épületében Db. Jerikó u. 17 sz. főbejárat mellet a pénztárban reggel 7-től délután 18-ig folyamatosan lehet készpénzben fizetni.

     Marti Elvira
élelmezésszervező

Tájékoztató a tanévnyitó ünnepségről

Tájékoztató a tanévnyitó ünnepségről

A Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola mindent megtesz annak érdekében, hogy a 2020/2021-es tanév problémamentesen kerüljön megszervezésre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Debreceni Tankerületi Központ által kiadott, a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendet követve tájékoztatjuk Önöket a tanévkezdésről és a tanévnyitó ünnepségünkről.

 • Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk, mely során figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
 • A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket a Debreceni Tankerületi Központ biztosítja.
 • Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK érvényes eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • A szülők iskolánk épületébe nem léphetnek be. A felső évfolyamos gyermekek a kaputól egyedül érkezzenek, az alsósok és az autizmussal élő tanulók szülei csak maszkkal léphetnek be iskolánk kapuján és csak az bejárati ajtóig kísérhetik be gyermeküket.
 • Lehetőség szerint az alsósok és az autizmussal élő tanulók a Kuruc utca felőli bejáratot, míg a felsősök a Kinizsi utcai ajtót használhatják. Ezt az útvonalat kell használni a gyerekeknek a szünetek alatt is.
 • A tanítási idő végén, 16 óra után a gyermekek osztályonként lépnek ki az iskolából. A következő osztályt akkor engedik pedagógusaink, ha az előző osztály elhagyta az udvart.
 • Intézménybe lépéskor kötelező a kitett kézfertőtlenítő használata.
 • A tanévnyitó ünnepséget eltolt idősávban tartjuk meg tagozati szinte az udvaron.
 • 7:45-kor a gyerekek az udvaron gyülekeznek, alsósok a kisudvaron, felsősök a nagyudvaron, majd az osztályfőnökök vezetésével minél hamarabb az osztálytermükbe mennek.
 • 8:00-ra a táska lerakása után az alsósok a nagyudvaron a könyvtár előtti területen az osztályfőnök vezetésével osztályok szerint felsorakoznak. 8 órától az alsósoknak lesz a tanévnyitó ünnepség.
 • Felsősök az osztálytermükben maradnak, első órában osztályfőnöki órát tartanak. 9 óra előtt 5 perccel lemennek a nagyudvarra, ahol 9-től tanévnyitó ünnepségen vesznek részt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Debreceni Tankerületi Központ által kiadott, a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendet követve tájékoztatjuk továbbá Önöket az iskolakezdésre vonatkozó részletes járványügyi protokoll készült az intézményünkben. Ezt 2020.08.31-én fogjuk közzé tenni iskolánk honlapján valamint Facebook oldalán.

 

    Piros Zoltán
intézményvezető